Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Meltem Çağlar Tuncalı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp ABD

    
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prevantif Onkoloji ABD

    
Genel Sekreter
Doç. Dr. Murat Tuncel
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp ABD

    
Sayman
Prof. Dr. Mustafa Cengiz
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi ABD

    
Üye
Prof. Dr. Nil Molinas Mandel
Koç Ünversitesi, VKV Amerikan Hastanesi
Tıbbı Onkoloji Bölümü

    
Üye
Prof. Dr. Mehmet Onur Demirkol
Koç Ünversitesi, VKV Amerikan Hastanesi
Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Bölümü

    
Üye
Prof. Dr Hale Başak Çağlar Özkök
Anadolu Saglık Merkezi
Radyasyon Onkolojisi Bölümü