Teranostik nedir?

Teranostik, hastaya özel ve hastalığa hedefli tanı ile tedaviyi birleştiren yeni bir tıp alanıdır. ‘Therapy’ ve ‘Diagnostic’ sözcüklerinden türetilmiştir. Teranostik yaklaşımda hedefe yönelik moleküller kullanarak hastalıklı bölgelerin saptanması ve sonrasında tedavi edici özellikteki ajanlar yardımıyla kanserli hücrelerin diğer dokulara fazla zarar vermeden yok edilmesi amaçlanmıştır. Tanısal testler, hedef doku üzerindeki reseptörün/molekülün varlığını göstererek spesifik tedavi ajanların kullanılmasında yol gösterici olur. Sonrasında, tedaviye olan cevabı izlemek de mümkündür.

Radyonüklidler (radyoizotoplar) ile olan teranostik yaklaşımda hastalığa özgün biyolojik yolaklar kullanılarak tümörün saptanması, ardından da terapötik bir radyonüklid ile tümörün hücresel ışınlanması amaçlanmıştır. Bu yaklaşım hastaya, doğru zamanda, doğru dozda ve hedefe yönelik etkin tedavi olanağı sağlar.

Teranostik Nükleer Onkoloji alanında nöroendokrin tümörler için 177-Lutesyum/ 90-Yttrium oktreotat, metastatik veya tedaviye dirençli prostat kanseri için 177-Lutesyum PSMA, metastatik karaciğer kanseri için 90-Yttrium SIRT, tiroid kanseri için iyot-131 ve kemik metastazı olan prostat kanserli hastalar için Radium-223 tedavileri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.