Misyon & Vizyon

Misyon

Teranostik onkoloji alanında çalışan kurum, kuruluş ve kişileri ortak bir çatı altında toplayarak süregelen ilişkileri güçlendirmek, güncel bilgileri paylaşmak, mesleki uygulamaları geliştirmek ve yenilikçi projeler üreterek insan sağlığını iyileştirmektir.

Vizyon

Bilimsel, katılımcı, analitik, yaklaşım ve karşılıklı anlayış ile yaratıcı fikirler ortaya koyarak alanımızda söz sahibi olmak, ulusal ve uluslararası araştırmalara katkıda bulunmak ve ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmektir.

Değerlerimiz

  • Karşılıklı anlayış, dayanışma ve dostluğu geliştirecek bir ortam
  • Etik kurallara uyum
  • Disiplinler arası işbirliği
  • Sürekli gelişim
  • Bilimsel ve kanıta dayalı tıp uygulamaları
  • Hastalara yüksek oranda fayda
  • Fikir liderliği
  • Yaşam boyu eğitim