Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Yavuz Narin
Medikal Park Hastanesi Elazığ

Prof. Dr. Nuri Arslan
Sağlık Bilimleri Ünivesitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp A.D.

Doç. Dr. Pervin Hürmüz
Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi A.D