Amaçlarımız

  • Disiplinler arasında bilimsel işbirliği ve dayanışma sağlamak.
  • Kanser hastaları için hedeflenmiş, kişiye yönelik görüntüleme, tanı ve tedavi alanındaki son gelişmeleri takip ederek mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek.
  • Teranostik nükleer onkoloji alanında ortak toplantılar düzenlemek, araştırma yapan kişi ve kuruluşlara bilimsel destek vermek.
  • Hastaları teranostik nükleer onkoloji uygulamaları konusunda bilgilendirmek.